Disclaimer

Deze website wordt beheerd door of namens Phonevoicedirect. Phonevoicedirect hecht aan de hand van deze disclaimer waarde aan privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens op deze website, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn bestemd. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw verzoek om informatie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u van relevante informatie te voorzien of om uw vraag te beantwoorden.

Vertrouwelijke gegevens op deze website zullen niet aan derden worden overgedragen mits we daartoe door wet- en regelgeving verplicht worden gesteld. Wel kan voor statistische doeleinden informatie worden gebruikt om de dienstverlening kwalitatief te laten toenemen.

Alle inhoud en content op deze website, zoals teksten, geluidsbestanden, foto’s, brochures, pdf files en andere informatiebronnen vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten van de site te dupliceren, kopiëren of anderszins aan derden over te dragen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Phonevoicedirect.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat. Phonevoicedirect kan voor eventuele fouten of onvolkomenheden m.b.t. de inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Aan deze onvolkomenheden kunnen tevens geen rechten worden ontleend.